Pressie From NatureSimone Prins is de kunstenares van Pressie from Nature. Zij werkt voornamelijk met natuurlijke materialen. Deze natuurlijke materialen hebben een uitgesproken karakter en schoonheid van zichzelf.

Alles heeft een verleden, ook deze materialen. Simone wil hier iets aan toevoegen, iets met ze doen... Ze weet de expressie eruit te halen en, na een creatieve proces, ze een nieuw leven in te blazen.

"Niet alleen op het uiterlijk afgaan, anders mis je een hoop". Dat is een ding wat zeker is. Door met de materialen samen te werken, ze keer op keer te sorteren, stapelen, segmenteren etc., dring je werkelijk tot de materialen door.

Zij volgt de materie en verenigt zich met haar natuur om die vereniging daarna, in het kunstwerk te vereeuwigen.

Simone tast de natuurlijke intensiteit van de materie niet aan en houdt haar natuurlijke schoonheid intact.

Zo komen de Unieke kunstwerken, die een tijdloze, natuurljke schoonheid bezitten, tot stand.